Việt Nam: Biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm, 100 người bị câu lưu