Donald Trump : Ứng viên ưa thích của Nga và Trung Quốc