Facebook Messenger Vướng Lỗ Hổng Bảo Mật, Các Nội Dung Chat Có Thể Bị Chỉnh Sửa