PKK nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người ở vùng đông nam