Brexit : Tổng thống Obama hy vọng cuộc chia tay suôn sẻ