Thành phố Strasbourg : Biểu tượng hòa giải Pháp - Đức