Cập Nhật iOS 10 Có Thể Gây Trục Trặc Với Một Số Người