Theo nghệ sĩ Kyo York các loại bánh Việt Nam đều có "logic":