Du khách được miễn thị thực phải xin phép trước khi vào Châu Âu