Ông Trump chính thức được xác nhận làm Tổng thống Mỹ thứ 45