Lãnh đạo châu Âu phản ứng mạnh về những tuyên bố của Trump