D. Trump thăm Jerusalem : 24 giờ để tạo lòng tin nơi Israel