Khủng bố Luân Đôn : Cảnh sát Anh công bố danh tính thủ phạm