iOS 11 Có Thể Tự Động Xóa Các Ứng Dụng Không Được Dùng Đến