Bỉ : « Tấn công khủng bố » ở Bruxelles, thủ phạm bị bắn hạ