Khi nào các bộ phận trong cơ thể của con người bắt đầu thoái hóa?