Donald Trump dọa đánh, Bình Nhưỡng dọa tấn công đảo Guam